PYU Logo

ระบบสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา 2565

และ ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต


จะเปิดให้บริการในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.00 น.

 

00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds
Until 28 September 2021